Улаантолгой зөрлөгийн байр

Улаантолгой зөрлөгийн байр is a building in Жаргалант.

Улаантолгой зөрлөгийн байр

building
train_station
Station
Улаантолгой зөрлөг