Сүхбаатар

Сүхбаатар

Сүхбаатар
Уулбаян 5
Түмэнцогт 5
Түвшинширээ 5
Онгон 3
Наран 2
Айраг 8
Халзан 14
Эрдэнэцагаан 9
Дарьганга 10
Баяндэлгэр 6
Сүхбаатар 24
Асгат 3
Баруун-Урт 30