Сүхбаатар

Сүхбаатар

Сүхбаатар
Уулбаян 5
Түмэнцогт 5
Түвшинширээ 5
Онгон 4
Наран 2
Айраг 8
Халзан 1
Эрдэнэцагаан 9
Дарьганга 11
Баяндэлгэр 6
Сүхбаатар 20
Асгат 3
Баруун-Урт 28