Сүхбаатар

Сүхбаатар

Сүхбаатар
Уулбаян 5
Түмэнцогт 5
Түвшинширээ 5
Онгон 4
Наран 2
Айраг 9
Халзан 1
Эрдэнэцагаан 9
Дарьганга 11
Баяндэлгэр 6
Сүхбаатар 23
Асгат 3
Баруун-Урт 30