Cartogiraffe.com

Տ-1-46

Տ-1-46 համայնքը թեքու ճանապարհ է Ապարանի տարածաշրջան-ում 90 կարգում:

Նշել քարտեզում դիրքը ցուցադրելու համար ԳԱԼ-ը Տ-1-46

Շեղանկ տիպ
շրջանային ճանք
Առավոտյան արարունու արար.
Գյուղ
Շենավան, Արագած
ռեստորան
Արագած հանդիսությունների սրահ
Ավտոբանային ճարտարապետ
Ծաղկաշեն