Cartogiraffe.com

Տ-1-48

Տ-1-48 համայնքը թեքու ճանապարհ է Ապարանի տարածաշրջան-ում 90 կարգում:

Նշել քարտեզում դիրքը ցուցադրելու համար ԳԱԼ-ը Տ-1-48

Շեղանկ տիպ
շրջանային ճանք
Առավոտյան արարունու արար.
Գյուղ
Վարդենուտ, Արայի
Բենզինակ
Methan/Propan cng/lpg
Բժշկական կենսարան
Արագածի առողջության կենտրոն