سرک کشته هوشی الی سلیچن

سرک کشته هوشی الی سلیچن is a street with a maximum speed of 40 with two lanes in شهيدې حساس ولسوالۍ.

سرک کشته هوشی الی سلیچن

Lanes
2
type of road
District road
Maximum speed
40