جاده شهید احمد شاه مسعود الی جمشید پایان

جاده شهید احمد شاه مسعود الی جمشید پایان is an asphalted street with a maximum speed of 60 with two lanes in پشتون‌کوت.

جاده شهید احمد شاه مسعود الی جمشید پایان

Lanes
2
type of road
District road
Maximum speed
60