از مارجه الی دورای

از مارجه الی دورای is an asphalted street with a maximum speed of 60 with two lanes in نادعلي.

از مارجه الی دورای

Lanes
2
type of road
Country or state road
Maximum speed
60