از بازار زنجیری ڈراب الی حاجی گلاب شاه

از بازار زنجیری ڈراب الی حاجی گلاب شاه is a street with a maximum speed of 40 with two lanes in گرمسېر.

از بازار زنجیری ڈراب الی حاجی گلاب شاه

Lanes
2
type of road
District road
Maximum speed
40