قەزای شارەزوور

قەزای شارەزوور
ناحیەی وارماروا 114