Ghap Shah Lake

Ghap Shah Lake in ضلع خضدار / Khuzdar.

Ghap Shah Lake

natural
water