कास्की

कास्की
Dangsing 14
Ghandruk
Ghandruk - Lumle 3
Lumle 20
Machhapuchhre 5
Namarjung 4
Parche
Parche - Namarjung 2
Thumakodanda 1
Samarang 0
Bhachok 0
Hamsapur 2
Mijuredanda 0
Rupakot 6
Deurali 0
Kalika 2
Majhthana 0
Lwangghale 19
Salyan 4
Ghachok 0
Reevan 4
Dhampus 10
Dhital 5
Bhadaure Tamagi 0
Dhikure Pokhari 37
Sardhikola 2
Sildujure 1
Pokhara Lekhnath Metropolitan
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 24 33
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 33 20
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 10 208
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 12 44
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 9 139
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 7 139
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 8 107
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 1 57
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 3 31
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 5 65
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 6 199
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 15 226
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 17 155
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 14 106
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 2 32
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 4 52
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 11 115
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 13 36
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 21 25
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 22 28
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 20 26
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 19 40
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 18 70
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 16 128
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 25 28
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 23 17
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 32 30
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 31 23
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 30 100
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 26 40
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 27 55
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 29 19
Pokhara Lekhnath Metropolitan Ward No. 28 21