लमजुङ

लमजुङ
Bichaur 8
Ilam Pokhari 1
Bahundada 3
Ghermu 1
Bhulbhule 6
Bajhakhet 3
Chiti 3
Pachok 1
Archalbot 1
Shreebhanyjan 2
Chakratirtha 2
Dhamilikuwa 2
Mohoriyakot 0
Pyarjung 1
Tarkughat 9
Bhote Oodar 3
Sundar Bazar 17
Gaunshahar 3
Tarku 1
Besishahar 22
Chandisthan 9
Taghring 2
Khudi 5
Bhujung 1
Ghanpokhara 3
Bhonje 2
Pasagaun 0
Simpani 0
Uttarkanya 4
Bangre 0
Samibhanjyan 0
Isaneshwor 1
Karapu 2
Maling 1
Balugnpani 6
Neta 0
Puranokot 0
Chandreshwor 7
Duradanda 1
Bhorletar 0
Jita 0
Kunchha 0
Parewadanda 5
Suryapal 2
Tandrang 2