अर्घाखाँची

अर्घाखाँची
Gorkhunga 0
Hansapur 0
Dhakawang 0
Dharapani 0
Asurkot 0
Dhanchaur 0
Khilji 0
Nuwakot 0
Jukena 0
Juluke 2
Siddhara 1
Dhikura 0
Thada 3
Simalapani 3
Sitapur 1
Khandaha 0
Subarnakhal 0
Bangi 0
Arghatos 0
Khan 0
Mareng 0
Bhagawati 0
Chhatraganj 0
Kerunga 0
Thulapokhara 0
Balkot 1
Chidika 1
Khidim 0
Pali 0
Pathauti 0
Pathona 0
Pokharathok 0
Maidan 0
Adguri 0
Dhatiwang 0
Sandhikharka 1