เกาะ ปลิง

เกาะ ปลิง in จังหวัดตรัง.

เกาะ ปลิง

natural
coastline