คลองลากค้อน

คลองลากค้อน in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

คลองลากค้อน

waterway
canal