ซอยหอรัตนไชย 1

ซอยหอรัตนไชย 1 is a street in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

ซอยหอรัตนไชย 1

type of road
Driveway