ปตท วังน้อย

ปตท วังน้อย is a fuel in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.