วังช้างอยุธยา แล เพนียด

วังช้างอยุธยา แล เพนียด is a building in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.