วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ, also known as Wat Ratburana in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

วัดราชบูรณะ

Tourism
Attraction
alt_name
Wat Ratburana