สะพานข้ามคลองชลประทาน

สะพานข้ามคลองชลประทาน is a street in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

สะพานข้ามคลองชลประทาน

type of road
non-specified