โรงงาน ยาสูบ

โรงงาน ยาสูบ in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

โรงงาน ยาสูบ

landuse
industrial