P T T LPG Station

P T T LPG Station is a fuel in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.