ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ခြမ်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ခြမ်း
ပဲခူးခရိုင်
ပဲခူး 0
ဒိုက်ဦး 0
ကဝ 0
ကျောက်တံခါး 0
ညောင်လေးပင် 0
ရွှေကျင် 0
သနပ်ပင် 0
ဝေါ 0
တောင်ငူခရိုင်
ထန်းတပင် 0
ကျောက်ကြီး 0
အုတ်တွင်း 0
ဖြူး 0
တောင်ငူ 0
ရေတာရှည် 0