အလိုတော်ပြည့်လမ်း

အလိုတော်ပြည့်လမ်း is a street in မြောက်ဦး.