ဗိုလ်ချုပ် လမ်း

ဗိုလ်ချုပ် လမ်း is a street with a maximum speed of 30 in သံတွဲ. In the area there are, inter alia, two banks, a school and a bakery.

ဗိုလ်ချုပ် လမ်း

type of road
District road
Maximum speed
30
Bank
မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဘဏ် (သံတွဲ), AYA Bank Thandwe Branch
Police
ရဲစခန်း သံတွဲ;မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ (သံတွဲ)
School
Basic Education High School No.1 Thandwe
Bakery
Rainbow Bakery & Cafe
Shop
နေလကမ္ဘာ စတိုး