တောင်ကြီးခရိုင

တောင်ကြီးခရိုင
ကလော 33
ရပ်စောက် 8
ညောင်ရွှေ 54
ဖယ်ခုံ 0
ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 138
ပင်းတယ 0
ရွာငံ 0
ဟိုပုံး 0
ဆီဆိုင် 0
ပင်လောင်း 0