ကျောက်မဲခရိုင်

ကျောက်မဲခရိုင်
သီပေါ 390
ကျောက်မဲ 13
နမ္မတူ 12
နောင်ချို 466
ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ
မန်တုံ 0
နမ့်ဆန် 0