လားရှိုးခရိုင်

လားရှိုးခရိုင်
သိန္နီ 61
滚弄镇(ကွမ်းလုံ) 4
လားရှိုး 59
မိုင်းရယ် 3
တန့်ယန်း 74