დავით ახმაშენებლის ხეივანი

დავით ახმაშენებლის ხეივანი is a street with a maximum speed of 80 with four lanes in თბილისი. In the area there are two fuel stations, a hotel and a restaurant.