სანდრო შანშიაშვილის ქუჩა

სანდრო შანშიაშვილის ქუჩა is a street in თბილისი.

სანდრო შანშიაშვილის ქუჩა

type of road
Secondary road