မြစ်ကြီးနားခရိုင်

မြစ်ကြီးနားခရိုင်
ချီဖွေ 5
အင်ဂျန်းယန် 3
မြစ်ကြီးနား 17
တနိုင်း 18
ဆော့လော် 3
ဝိုင်းမော် 10