တောင်ကြီးခရိုင

တောင်ကြီးခရိုင
ကလော 30
ရပ်စောက် 6
ညောင်ရွှေ 52
ဖယ်ခုံ 0
ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 128
ပင်းတယ 0
ရွာငံ 0
ဟိုပုံး 0
ဆီဆိုင် 0
ပင်လောင်း 0