ကျောက်မဲခရိုင်

ကျောက်မဲခရိုင်
သီပေါ 388
ကျောက်မဲ 2
နမ္မတူ 11
နောင်ချို 100
ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ
မန်တုံ 0
နမ့်ဆန် 0