ၼွင်တုင်

ၼွင်တုင်, also known as Nong Tung in ကျိုင်းတုံမြို့နယ်.

ၼွင်တုင်

natural
water
alt_name
Nong Tung