Kür

Kür in Şirvan İnzibati Ərazisi.

Kür

waterway
riverbank