Sarıgöl

Sarıgöl in Bərdə rayonu.

Sarıgöl

natural
water