Şambulbinə

Şambulbinə in Balakən rayonu.

Şambulbinə

landuse
Secondary road