Səməd bəy Mehmandarov

Səməd bəy Mehmandarov is a street in Gəncə–Daşkəsən.