Ho Sports Stadium

Ho Sports Stadium in Volta Region.
Beyond dummy