Trg serdara Stojana Jankovića

Trg serdara Stojana Jankovića

Tip ulice
za pješake