NS right

NS right in Andhra Pradesh.

NS right

waterway
canal
Village
Abbarajupalem, Peddakurapadu, Balemarru, Bayyavaram, Nutulapativaripalem, Hussain Nagaram, Tammavaram, Parasa, Lingapuram, Buchiahpalem, Garapadu, Kambhampadu, Balasupadu, Mandepudi, Gudipudi, Bhatluru, Pamulapadu, Pedda Makkena, Podapadu, Linganiguntla, Jalalapuram, Turkapalem, Jupudi, Lagadapadu, Kasipadu, Attaluru, Tyalluru, Kannagandla, Ramapuram, Gujjarlapudi, Chinna Makkena, Patibandla, Garnepudi, Panidem, Mussapuram, Lakshmipuram, Varagani
Station
Siripuram, Pedakurapadu
laboratory
PACS Korukollu
halt
Lingamguntla
Religion
acchamaba temple
Place
Velagapudi