Dibang

Dibang in Tinali Paglam Circle.

Dibang

waterway
River