Zemu Chu

Zemu Chu in Sikkim.

Zemu Chu

waterway
river