Huruma Children's Home Servant Dorm

Huruma Children's Home Servant Dorm is a building in Kajiado.