Kaiboi

Kaiboi in Nandi.

Kaiboi

landuse
Secondary road