Op der Temchen

Op der Temchen is an asphalted street in Préizerdaul.