Kurzeme

Kurzeme

Kurzeme
Ventspils
Vasarnīcu rajons 28
Saldus novads
Ruba 6
Jaunauce 1
Zirņi 0
Butnāri 0
Ēvarži 1
Zaņas pagasts 5
Jaunlutriņi 0
Lutriņi 2
Aizputes novads
Kalvenes stacija 0
Aizpute 77
Bojas 2
Cīrava 11
Dzērvenieki 0
Kalvene 3
Kazdanga 20
Padura 1
Rokaiži 1
Rokasbirze 1
Tebras 0
Štakeldanga 0
Alsungas novads
Alsunga 22
Brocēnu novads
Brocēni 29
Dundagas novads
Dundaga 68
Sumburciems 1
Kolka 12
Mazirbe 7
Durbes novads
Durbe 20
Vecpils 1
Engures novads
Čaukciems 0
Ragaciems 16
Grobiņas novads
Grobiņa 63
Cimdenieki 5
Dubeņi 0
Gūžas 0
Jaundubeņi 0
Medzes pagasts
Jaunpils novads 74
Kandavas novads
Kandava 77
Zemīte 14
Cēre 5
Kuldīgas novads
Kuldīga 200
Kabile 4
Rumbenieki 0
Pelču pagasts 17
Renda 0
Mežvalde 1
Nīcas novads
Otaņķi 1
Priekules novads
Priekule 30
Gramzda 0
Pāvilostas novads
Strante 1
Rīva 0
Rojas novads
Melnsils 2
Aizklāņi 0
Žocene 2
Ģipka 0
Pūrciems 0
Rude 1
Valgalciems 1
Rucavas novads 23
Skrundas novads
Skrunda 125
Rūnaiši 1
Smilgas 2
Dzelda 1
Jaunāmuiža 0
Talsu novads
Talsi 127
Sabile 50
Valdemārpils 31
Pastende 7
Stende 27
Spāre 1
Lādzere 0
Lubezere 0
Aizupes 1
Tukuma novads
Tukums 232
Abavnieki 6
Pūre 20
Vaiņodes novads
Vībiņi 0
Mērsraga novads 16
Liepāja 444
Saldus 97
Ventspils novads
Vārves pagasts
Užavas pagasts
Ances pagasts
Piltene
Tārgale 3
Standzes ciems 2
Karaļciems 3
Ūdrande 19