Kurzeme

Kurzeme
Ventspils
Vasarnīcu rajons 27
Saldus novads
Saldus 95
Ruba 8
Jaunauce 1
Aizputes novads
Kalvenes stacija 0
Aizpute 59
Bojas 1
Cīrava 9
Dzērvenieki 0
Kalvene 0
Kazdanga 16
Alsungas novads
Alsunga 22
Brocēnu novads
Brocēni 37
Dundagas novads
Upenieki 2
Plintiņi 8
Mazalakste 4
Vādzere 6
Vīdale 11
Muņi 5
Neveja 2
Puiškalnciems 10
Saustere 23
Laukmuiža 4
Pāce 7
Sūde 8
Lapmežciems 4
Jaundundaga 3
Lateve 4
Alakste 3
Labdzere 5
Dūmele 4
Kārļmuiža 4
Klārmuiža 3
Sabdagas 8
Oste 3
Mazoste 3
Kaļķi 6
Āži 4
Dundaga 65
Cirste 2
Gavsene 3
Sumburciems 1
Valpene 3
Jaunmuiža 2
Mazpiltene 2
Ezermuiža 2
Ildzere 3
Anstrupe 9
Slītere 7
Kolka 11
Mazirbe 7
Durbes novads
Durbe 19
Engures novads
Čaukciems 0
Ragaciems 16
Grobiņas novads
Grobiņa 64
Cimdenieki 5
Gūžas 0
Šķēde 36
Jaunpils novads 72
Kandavas novads
Kandava 81
Zemīte 14
Cēre 5
Kuldīgas novads
Kuldīga 178
Kabile 4
Nīcas novads 21
Priekules novads
Priekule 11
Pāvilostas novads
Pāvilosta 30
Strante 1
Rīva 0
Rojas novads
Melnsils 2
Aizklāņi 0
Žocene 2
Ģipka 0
Rude 1
Valgalciems 1
Rucavas novads 19
Skrundas novads
Skrunda 125
Rūnaiši 1
Smilgas 3
Talsu novads
Talsi 127
Sabile 50
Valdemārpils 29
Pastende 6
Stende 27
Spāre 1
Tukuma novads
Tukums 225
Abavnieki 6
Pūre 19
Vaiņodes novads 51
Mērsraga novads 16
Liepāja 428
Ventspils novads
Vārves pagasts
Užavas pagasts
Ances pagasts
Piltene
Tārgale 64
Standzes ciems 16
Karaļciems 3
Krievciems 2
Lodes 8
Ūdrande 19
Vecmuižciems 6