Strada Taberei

Strada Taberei is a street with a maximum speed of RO:urban in Teleorman.