Nova Ljubljanska banka

Nova Ljubljanska banka is a bank in Dobrepolje.