Ngalibiu River

Ngalibiu River in Guadalcanal Province.

Ngalibiu River

waterway
river